Nazad na vrh
  • BESPLATNA POŠTARINA 🍄 ZA SVE PORUDŽBINE PREKO 5.000 RSD

Kako da sezona Blizanaca 2024. radi za vas?

Igor Momirović 19. maj 2024. 0 komentara

sezona Blizanaca 2024

Sunce ulazi u znak Blizanaca 20. maja i obeležava poslednji mesec proleća i prelazak na letnje vreme. U ovo doba godine često vidimo udare vetra i pljuskove, koji ukazuju na promenljivu prirodu ovog promenljivog vazdušnog znaka. Nakon što nas je sezona Bika dublje ukorenila u Zemlju, omogućavajući nam da istražimo naših pet čula tokom vrhunca proleća sa svim  zelenilom koje nas je okruživalo, sezona Blizanaca nas vodi dalje duž evolutivnog puta: od opipljivog sveta u um.

Ključne reči ovog vazdušnog znaka su „Ja govorim“ i otkrivaju potrebu Blizanaca za komunikacijom. Blizanci nastoje da prikupe informacije i razumeju svet, a zatim pronalaze način da saopšte svoje percepcije kako bi stvorili zajedništvo i razumevanje. Naravno, postoji element razigranosti, društvenosti i radoznalosti u načinu na koji Blizanci traže i prenose znanje.

Sezona Blizanaca 2024. godine

Znak dualnosti – simbol Blizanaca je par blizanaca, koji predstavlja dvojnu prirodu: muško/žensko. Ona ukazuje na komunikaciju kao na dvosmernu ulicu, na informacije koje se primaju i one koje se razmenjuju. U sezoni Blizanaca shvatamo da postoje dve strane svake priče i racionalizujemo kako da na najbolji način prenesemo svoju perspektivu , dok smo istovremeno otvoreni za druge misli i ideje koje čujemo. Sagledavanje situacije sa svih strana može da dovede do mnogo neprijatnosti ako nismo prizemljeni, a osećanje neutemeljenosti je nešto što prati većinu Blizanaca.

Ipak, kao deca ovog Univerzuma, trebalo bi da prihvatimo dualnost i višestruke perspektive , a sa saznanjem da je sve u savršenoj harmoniji u očima Univerzuma. Sezona Blizanaca traži od nas da pronađemo ravnotežu usred očiglednih kontradikcija. To je paradoks dualnosti jer su suprotnosti neophodan deo celine. Od jednog su postala dva, a dvoje je nastavilo da se deli i množi, ustupajući mesto svetu kakav mi danas doživljavamo. Dualnost i višestrukost omogućavaju svim isprepletenim delovima ove univerzalne mreže da komuniciraju i razvijaju međusobne odnose. Bez dualnosti, ne bismo mogli da sagledamo celinu.

Ovaj dualitet takođe predstavlja dve strane reciprociteta: davanje i uzimanje. Uvek bi trebalo da uravnotežavamo naše uzimanje sa našim davanjem kada su u pitanju  razgovori sa drugima, ljudski odnosi, i što je najvažnije, naš odnos sa prirodom. Dok je sezona Bika bila vezana za direktno povezivanje sa Zemljom i opipljivim svetom, sezona Blizanaca otkriva da je Zemlja sa kojom smo fizički povezani, ustvari, živa i inteligentna. Vidimo mnoge načine kako ona aktivno komunicira. Postajemo perceptivniji za njen jezik i počinjemo da shvatamo da Zemlja govori i sluša u smislu reciprociteta. Ona nam daje obilne i bezbrojne darove koji održavaju naše živote, a naši darovi njoj bi trebali da budu zahvalnost i saosećanje.

Energetski obrazac Blizanaca

Kao promenljiv vazdušni znak, Blizanci su jedan od „najsuvljih“ znakova i najjasnije oličavaju element vazduha. Promenljivi vetrovi ovog promenljivog vazdušnog znaka doprinose osećaju napetosti. „Suvoća“ u sezoni Blizanaca može se manifestovati kao suvi respiratorni trakt i „isušen“ nervni sistem – ovo drugo je klasična reprezentacija suvog „vetra“ koji dovodi do napetosti. Napetost se još manifestuje i kao: grčevi mišića, anksioznost, stres, nervna napetost i emocionalna razdražljivost. Blizanci ili oni sa mnogo uticaja Blizanaca u svojoj astrološkoj karti mogu biti skloni nervnoj napetosti i nemiru, slično kao njihov suprotni znak, Strelac. Karakteristična energija Merkura u Blizancima doprinosi stanju suvog/atrofičnog i napetog tkiva, koja prvenstveno deluje  na respiratorni i nervni sistem. Ako smo skloni višku vazduha/Merkura, sezona Blizanaca može učiniti da se osećamo neutemeljenije i promenljivo, poput vetra. Ako se pojave simptomi oni su uglavnom akutni , a ponekad i razbuktavaju već postojeće stanje.

Blizanci vladaju rukama i šakama. Kao merkurijanski , promenljivi vazdušni znak, on takođe vlada plućima i nervnim sistemom. Energija počinje da raste kako ulazimo u leto, a ovo definitivno može uticati na naš nervni sistem, posebno ako se nismo pravilno uzemljili tokom prethodne sezone Bika.

Nemir, nervna napetost i stres imaju tendenciju da se pojave tokom ove sezone zbog oluje energija: promenljivi režim (napetost), vazdušni element (napetost) i Merkur (još više napetosti). Blizanci mogu biti skloni suvoći  respiratornog trakta i suvom kašlju koji često odražava alergije. Ako je energija Blizanaca neuravnotežena, može doći do pojave astme i respiratornih infekcija. Napetost se takođe može pojaviti u rukama i šakama, uključujući napetost u nadlakticama i ramenima. Naše ruke i šake predstavljaju produžetak našeg samoizražavanja, a potiskivanje naše istine ili sposobnosti da prenesemo svoja iskustva može dovesti do fiziološke napetosti i ukočenosti.

Psiho-emocionalne karakteristike

Blizanci simbolizuju našu komunikaciju sa unutrašnjim i spoljašnjim svetom. Naš unutrašnji svet je: naše sopstveno telo, naša sopstvena perspektiva i naša sopstvena istina. Naš spoljašnji svet su „drugi“: druga ljudska bića i svet prirode oko nas od kojeg zapravo nismo odvojeni. Udah i izdisaj daha služe za stvaranje ove dvosmerne komunikacije i otelotvoruju osećaj dualnosti u svetu koji je izveden iz jednog. Kao fiziološka funkcija kojom upravljaju Merkur i vazdušna energija, dah ima jaku korelaciju sa nervnim sistemom. Zbog toga će duboko i  pažljivo disanje pomoći u umirivanju simpatičkog nervnog sistema, a za rezultat će doneti promenu načina na koji komuniciramo sa sobom i svetom oko nas.

Ako su Blizanci u ravnoteži, u stanju su da govore svoju istinu i da su uključeni u odnose i komunikaciju na recipročan način. U stanju su da svesno percipiraju, prevodeći svoje percepcije i iskustva u sopstveni izraz , a u skladu sa svojom istinom i pažljivim slušanjem drugog.

Razumeju sa kojim informacijama se koriste i komuniciraju, fokusirani su na usklađivanju sa svojom višom svrhom, dok su u stanju da potpuno racionalizuju sa svojim intelektom. Međutim, ako energija postane neuravnotežena, lako mogu postati neutemeljeni, mentalno rasejani, neodlučni ili da nastave da pričaju bez slušanja.

Blizanci – Strelac

Opozitni znak Blizanaca je Strelac, promenljivi vatreni znak. Njihova promenljiva priroda ih oboje predisponira na nemir, nervoznu i napetost. Dok Blizanci upravljaju dahom (vazduhom),  Strelac upravlja distribucijom kiseonika u tkivima tela preko arterijskog sistema, potpirujući metaboličku vatru tela.

Dah je naša dvostruka razmena energije sa Zemljom; to je način na koji komuniciramo na fizičkom nivou. Blizanci komuniciraju direktno sa dahom, a Strelac ga transformiše da hrani i našu fiziološku Vatru – metabolizam i psihološku Vatru – naš duh.

Dok Blizanci tragaju za znanjem radi znanja, Strelac teži dubljoj mudrosti. Blizanci se odnose na radoznalost i intelekt, ali njegov komplementarni znak Strelac pruža globalnu perspektivu potrebnu da se to znanje transformiše u svesno razumevanje istine, u skladu sa njihovom krajnjom svrhom u životu.

Kako da sezona Blizanaca radi za vas?

Na kraju, u sezoni Blizanaca podsećamo se da um treba da služi svrsi srca.

Način na koji razmišljamo, racionalizujemo i govorimo treba da bude u skladu sa onim što osećamo u svojim srcima da je Istina. Obimna istraživanja su pokazala da srce komunicira direktno sa mozgom — u stvari, srce zapravo šalje više informacija mozgu nego mozak srcu. Ova fiziološka veza je toliko značajna jer mi zaista treba da slušamo svoja srca i svoju intuiciju pre svega, a zatim da koristimo svoj misaoni um na svestan način da bi doveli istine srca u sferu našeg mentalnog.

 

Autor: Igor Momirović, Founder & CEO

Ganna Bozhko/GettyImagesPlus

Ostavi komentar

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje iskustvo.